Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Rakennekorjaukset ja pintojen puhdistukset on tehtävä ennen otsonointia. Otsonointi ei korjaa home- tai kosteusongelmaa mutta toimii rakennekorjausten jälkeen viimeistelevänä hajunpoisto- ja desinfiointimenetelmänä.

 Tarjouspyynnöt

 • Kerro lomakkeella lyhyesti kohteesta: Koko, sijainti ja minkälaiseen haasteeseen toivotte ratkaisua.
 • Vastaamme teille puhelimitse tai sähköpostitse mahdollisimman pian.

Yhteydenotto on sitoumukseton, yhteystietoja ei kerätä eikä luovuteta.

*:llä merkityt kentät ovat pakollisia.

Hajunpoisto: Otsonointi, kuivasavukäsittelyt ja erikoissiivoukset

Hajuhaitan poistaminen voi joskus osoittautua odotettua vaativammaksi työksi. Tällaisia tilanteita ovat savuvahingot, tupakoinnin aiheuttamat haitat, kalman aiheuttamat hajut sekä eläimistä jääneet hajuhaitat ja allergeenit. Haasteellisia tilanteita ovat myös puutteellisen ilmanvaihdon tai home/kosteusvaurion yhteydessä syntyneet sisäilmahaitat sekä pitkäaikaisesti puutteellisella huolenpidolla olleet asunnot.

Hajunpoistossa tarvittavat toimet ovat aina tapauskohtaisia. Mikäli hajuhaitan taustalla on selkeä hajunlähde, tulee se poistaa ensin korjaamalla vioittuneet rakenteet tai siivoamalla hajun lähde, vasta tämän jälkeen tehdään varsinaiset hapettavat hajunpoistotoimet.


 • Ratkaisuna vaativien hajuhaittojen eliminointiin tarjoamme hapettavia hajunpoistoja, joita ovat otsonointi ja vetyperoksidipohjainen kuivasavukäsittely, sekä erikoispuhdistuspalvelua pinnoille jossa on hajuhaittaa aiheuttavaa jäämää.

 

Otsonointi

Otsonointia voidaan käyttää kaikissa hajunpoisto ongelmissa. Otsonointi on tehokas apu epämiellyttävien hajujen poistoon ja voimakkaina pitoisuuksina myös desinfioi tilat ja irtaimen.

 • Otsonointi sopii hyvin niin kotiin kuin työpaikalle, hotelleihin, mökkeihin ja ravintoloihin.
 • Otsonointia käytetään homepölysiivouksen yhteydessä tehtävään viimeistelevään hajunpoistoon.
 • HUOM! Sisäilmahaitoille altistuneelle irtaimen sekä arkistomateriaalin käsittelemiseksi suosittelemme prosessia, jossa irtaimelle tehdään manuaalinen homepölysiivous sekä otsonointi viimeistelevänä hajunpoistotoimena. Haastavissa tapauksissa voidaan lisäksi käyttää vetyoeroksidipohjaista desinfiovaa menetelmää. Irtaimen puhdistus
 • Saneerauskohteissa rakenteiden desinfiointiin ja hajunpoistoon suositellaan vetyperoksidipohjaista ULV-käsittelyä tai kuivasavukäsittelyä. Desinfiointi

 

Otsonoinnista yleistä:

Tehoaako otsonointi hajujen lisäksi biologiseen haittaan?

Kyllä tehoaa. Biologisen haitan poistossa puhutaan aina desinfioivasta otsonoinnista, jollain käsittely tehdään voimakkaana desinfioivan reaktion saavuttamiseksi. Otsoni toimii hapettajana, joka tarkoittaa sitä että pinnoilla, irtaimessa ja sisäilmassa olevat hajumolekylit sekä biologiset haitat (itiöt, mikrobit, virukset, allergeenit ym.) tuhoutuvat fyysisesti.

 • Huom. Biologisen haitan hapettaminen edellyttää aina voimakasta, desinfioivaa otsonikäsittelyä, joten on tiedettävä tarvittava PPM/m3 pitoisuus. Tuloksen varmistamiseksi sekä turvallisuuden takaamiseksi työ kannattaa antaa ammattilaisen tehtäväksi.

Kuinka voimakkaita otsonointilaitteiden tulisi olla?

Otsonointilaitteet ovat tehojen suhteen kehittyneet huimasti viimeisten 10 vuoden aikana. Aiemmin vuosituhannen vaihteessa "tehdasotsonaattoriksi" kutsuttiin laitetta, joka oli kooltaan ison matkalaukun kokoinen ja tuotti otsonia 1 000 mg/h, tämä oli aikansa tehokkain laite ja niillä otsonointiin isojakin tiloja hyvällä menestyksellä. Nyt laitteen koko on pienentynyt huimasti ja tehot kasvaneet. Yhdestä pienestä kenkälaatikon kokoisesta laitteessa saattaa saada jopa 40 000 mg/h, mikä on jo liikaa mihin tahansa tavanomaiseen tarpeeseen. Liiallisen otsonipitoisuuden käytöstä ei saada vastaavaa lisähyötyä, mutta riskit haittoihin lisääntyvät, mm. terveydellisten vahinkojen riski kasvaa sekä kaasuvuotojen riski kasvaa.

Oikea tapa lähestyä otsonipitoisuutta on suhteuttaa se käsiteltävän tilan ilmatilavuuteen (m3), ja laskea kuinka paljon mg/h tarvitaan jotta riittävä PPM/m3 saavutetaan. Laskenta edellyttää että pitää tietää ja osata arvioida poistettavan hajun vaativuusaste ja hajun poistoreaktion tarvitsema PPM/m3 arvo. Esimerkiksi nopeasti syntyneen vahingon (ruoka palaa liedelle) poistamiseen riittää matala PPM/m3 pitoisuus, kun taas pinttyneen tupakan hajun poistamiseen (pesun jälkeen) tarvitaan huomattavan korkea PPM/m3 pitoisuus. Kaikkein kovin PPM/m3 pitoisuus tarvitaan kun tavoitellaan desinfioivia tuloksia.

 • Meidän otsonoinnit pohjaavat aina laskentakaavaan. Kun tiedetään tilavuus (m3) ja arvioidaan haitan edellyttämä PPM/m3 arvo, saadaan suoraan tarvittava otsonipitoisuus sekä käsittelyaika.

Tänä päivänä muodissa on ns. pikaotsonoinnit, jossa yhden vuorokauden aikana tehdään todella voimakas otsonointi. Näilekin on paikkansa, jos aikataululliset seikat sitä edellyttää. Mekin tehdään tarvittaessa pikaotsonointeja, mutta normaalitapauksissa suosimme pidempää ja maltillisilla (oikein lasketuilla) otsonipitoisuuksilla tehtyjä käsittelyjä. Näillä päästään pidemmän päälle parhaisiin tuloksiin ja riskit hajun palaamisesta myöhemmin vähenee. Käsittelyajallakin on siis merkitystä!

Mikäli haluat kartoittaa markkinoilta ammattilaista tuottamaan otsonointipalvelun, älä kysy kuinka tehokkaita laitteita heillä on käytössä vaan kysy minkälaisilla PPM/m3 pitoisuuksilla työ tehdään (PPM = parts per million).

 

Minkälaisiin haittoihin otsonointi soveltuu?

 • tupakan haju
 • savuvahingot
 • homeenhaju
 • sisäilman tunkkaisuus
 • irtaimiston hajuhaitat
 • liedelle palanut ruoka
 • eläinten eritteet
 • kesämökin raikastaminen
 • kalman haju
 • allergeenit
 • pitkäaikaisen siivoamattomuuden aiheuttamat hajut
 • rikospaikkasiivoukset
 • viemärivahingot

On kuitenkin hyvä muistaa että otsonointi ei aina yksistään ole riittävä ratkaisu ongelmaan. Eli ensin fyysiset korjaukset tai hajunlähteen siivoamiset, ja sitten sitten vasta hajunpoistot.

 

Huom!

Biologisen haitan (kuten homeitiöiden, mikrobien ja bakteerien) eliminointi otsonilla edellyttää voimakasta ja riittävän pitkäkestoista käsittelyä. Tavallinen hajunpoisto otsonointi ei ole riittävä biologisen haitan poistamiseen.

Teemme voimakkaat kertaotsonoinnit turvallisesti ja tehokkaasti. Työn tehokkuus perustuu tietoon siitä miten voimakas otsonipitoisuus (PPM/m3) tarvitaan haitan poistamiseen sekä käytännön kokemukseen otsonoinnin tuottamisesta turvallisesti.

Onko otsonointi turvallinen toimenpide?

Asunto on osastoitava kaasutiiviiksi huolellisesti ennen otsonointia.Asunto on osastoitava kaasutiiviiksi huolellisesti ennen otsonointia.

Otsonikaasu on hengitettynä keuhkoja ja limakalvoja ärsyttävä aine. Ammattilaisen tuottamana palveluna otsonointi on kuitenkin turvallinen eikä työtä suorittavan työntekijän eikä ympäristön turvallisuus vaarannu.

Tilat luovutetaan asiakkaalle aina varoajan jälkeen ja huolellisesti tuuletettuna.

Mahdolliset otsonointiin liittyvät haitat tai otsonikaasulle altistumiset aiheutuvat pääsääntöisesti toimenpiteen suorittajan kokemattomuudesta. Emme siis suosittele vuokraotsonaattoreiden käyttöä emmekä otsonoinnin suorittamista itse.

Huom! Otsonointia tehtäessä on huomiotava myös ympäristön turvallisuus, osastoinnin, turvamerkinnät ja tilanteesta riippuen tiedottaminen mm. taloyhtiöissä.

 

Lue lisää: Otsonoinnin turvallisuus

Kuivasavukäsittely - vaihtoehto otsonille

Hajunpoisto ja desinfiointi kuivasavulla.Hajunpoisto ja desinfiointi kuivasavulla.Vetyperoksidipohjainen kuivasavukäsittely on hyvä vaihtoehto otsonille kun olosuhteet estävät otsonin käytön tai kun tehoaineelta edellytetään kykyä poistaa hajuhaittaa myös materiaalin huokosista.

Tälläisia tilanteita ovat pitkäkestoinen hajuhaitta tilassa jossa paljon huokoista pintaa sisältäviä rakenteita (käsittelemätön puu/betoni), sekä irtaimiston käsittelyt tai tuulettuvat, tilat joissa otsonikaasua ei voi käyttää.

Mm. kesämökeillä kuivasavukäsittely antaa usein tehokkaamman hajunpoistotuloksen kuin otsonointi. Kun hajuhaitta on voimakasta, pinttynyt tai kestänyt pitkään, voidaan tarvita sekä otsonointi että kuivasavukäsittelyt.

 

Miten kuivasavukäsittely toimii?

Kuivasavu toimii samalla hajunpoisto periaatteella kuin otsoni, eli tuhoaa hapettamalla hajumolekylit, yhdisteet ja hajujen aiheuttajat. Vetyperoksidia ei (kuten ei muitakaan kemikaaleja) ole hyödyllistä käyttää suoraan home/kosteusvaurioon, eli rakennekorjaukset aina ensin!

Kuivasavukäsittelyn haitat?

Kuivasavukäsittelyn haitat ovat hyvin pienet. Kuten kaikki hapettavat hajunpoistomenetelmät (mm. otsonointi), on myös kuivasavu käytön aikana hengitettynä terveydelle haitallista. Kun työn tekee alan ammattilainen, estetään aineiden leviäminen ympäristöön ja huolehditaan riittävän pitkästä varoajasta. Oikein toteutettuna toimenpide on turvallinen sekä tekijälle itselleen että ympäristölle.

 • Kuivasavukäsittelyssä käytettävä tehoaine on vetyperoksidi, joka poistuu täysin muuntuen hapeksi ja vedeksi. Käsittelystä ei siis jää ilmaan, pinnoille eikä irtaimeen haitallisia kemikaalijäämiä.

Lue lisää kuivasavusta

Hajunpoistosta yleistä?

Hajunpoisto on aina prosessi, jossa lähtötilanne tulee kartoittaa huolellisesti. Hajuhaitasta on hyvä selvittää sen syntyhistoria eli kuinka pitkään hajuhaittaa on ollut ja miten se on syntynyt. Hajunlähde tulee myös paikantaa ja korjata/siivota ennen hajunpoistotoimia. Syntyhistoria sekä haitan voimakkuus vaikuttavat hajunpoistossa tarvittavaan aikaan ja voimakkuuteen, sekä määrittää sen minkälaisilla hajunpoistomenetelmillä työ tehdään.

Kuinka kauan hajunpoisto työnä kestää?

Toimenpiteen kestoon vaikuttaa käsiteltävän tilan koko, poistettavan haitan voimakkuus sekä haitan laatu. Voimakkaiden hajuhaittojen ja suuren tilan ollessa kyseessä käsittely vie luonnollisesti enemmän aikaa. Myös syntyneen hajuhaitan elinkaari vaikuttaa hajunpoisto käsittelyajan pituuteen. Pitkän ajan kuluessa syntyneet haitat (mm. tupakka) edellyttää pitkää käsittelyä.

 • Lievät hajuhaitat on mahdollista saada poistettua jo muutaman tunnin käsittelyllä ja pelkkä otsonointi useimmiten riittää

 • Pinttyneen hajuhaitan poistoon tarvitaan 1-3 vuorokautta, myös todennäköisyys muiden toimien (kuten pintojen pesu) tarpeellisuuteen kasvaa

 • Käsiteltävän tilan koko vaikuttaa hajunpoiston kokonaiskestoon.

Otsonointi ja kuivasavukäsittelyt tehdään aina varoajan kanssa, eli toimenpiteen  valmistuttua noudatamme 1-2 vuorokauden varoaikaa, jonka jälkeen tila on jälleen normaalisti käytettävissä.

Akuutin hajuhaitan syntyessä?

Monesti ongelmat syntyvät pikkuhiljaa vuosien saatossa, jolloin hajuhaitta on jo alkanut pinttymään materiaaliin. Tällöin myös hajunpoistomenetelmiltä vaaditaan enemmän.

Akuuteissa ja lyhytkestoisissa vahingoissa (mm. kattila jää liedelle, tulisija tupruttaa sisään, viikonloppuna on tupakoitu asunnossa) on tärkeää reagoida ongelmaan mahdollisimman nopeasti eli heti kun ongelma havaitaan. Tuuletetaan reilusti, ovet ja ikkunat auki, ilmanvaihto täysille. Jos hajun lähteestä on jäänyt vahinkoalueelle jäämää (esim. lieden tai takan lähiympäristöön), tulisi pinnat puhdistaa jäämästä mahdollisimman pian.

Mikäli yllämanitut toimet eivät riitä ja hajuhaittaa edelleen jää, kannattaa soittaa meille. Tässäkin nopeus on hyväksi, mitä pikemmin hajunpoistokäsittelyt tehdään, sitä pienemmällä työllä päästään.

 

Soita ja kysy lisää 045 671 1100 tai yhteydenottolomakkeen kautta.